Pokłon oddaliśmy ludziom minionym i dom swój odtąd mieliśmy w historii. Czesław Miłosz