Pokłon oddaliśmy ludziom minionym i dom swój odtąd mieliśmy w historii. Czesław Miłosz

Aktualności

05 lipca 2013 11:47 | Aktualności

Więcej informacji.

Najważniejsze wiadomości dla uczniów, rodziców i nauczycieli w zakładkach. Jest już lista klas pierwszych na rok szkolny 2013/2014.

czytaj więcej »