Pokłon oddaliśmy ludziom minionym i dom swój odtąd mieliśmy w historii. Czesław Miłosz

Kadra

Urszula Cybulska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: zajęcia artystyczne

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 w Świekatowie
10:45 - 11:30 zajęcia artystyczne świetlica II A 2013/2014
10:45 - 11:30 zajęcia artystyczne świetlica II B 2013/2014

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 w Świekatowie
11:50 - 12:35 zajęcia artystyczne świetlica I A 2013/2014
11:50 - 12:35 zajęcia artystyczne świetlica IB 2013/2014