Pokłon oddaliśmy ludziom minionym i dom swój odtąd mieliśmy w historii. Czesław Miłosz

Kadra

Agnieszka Filipowska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: język polski, język angielski, godzina z wychowawcą

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 w Świekatowie
08:55 - 09:40 język angielski 1 III A 2013/2014
09:50 - 10:35 język polski 1 II A 2013/2014
10:45 - 11:30 język angielski 1 IB 2013/2014
11:50 - 12:35 język angielski 1 II B 2013/2014
13:40 - 14:30 język angielski 1 III A 2013/2014
14:35 - 15:20 język angielski 1 II B 2013/2014

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 w Świekatowie
08:00 - 08:45 język angielski 1 III B 2013/2014
08:55 - 09:40 język polski 1 II A 2013/2014
13:45 - 14:30 język polski 7 III A 2013/2014

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 w Świekatowie
08:00 - 08:45 język angielski 1 III B 2013/2014
08:55 - 09:40 język angielski 1 III A 2013/2014
10:45 - 11:30 język polski 1 II A 2013/2014
11:50 - 12:35 język angielski 1 IB 2013/2014
12:55 - 13:40 język angielski 1 IB 2013/2014
13:45 - 14:30 język angielski 1 III A 2013/2014

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 w Świekatowie
08:00 - 08:45 język angielski 1 III B 2013/2014
08:55 - 09:40 język polski 1 II A 2013/2014
10:45 - 11:30 język angielski 1 II B 2013/2014
11:50 - 12:35 język angielski 1 II B 2013/2014
12:55 - 13:40 język angielski 1 IB 2013/2014
13:45 - 14:30 język angielski 1 III A 2013/2014
14:35 - 15:20 język angielski 1 III B 2013/2014

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 w Świekatowie
08:00 - 08:45 język angielski 1 III B 2013/2014
09:50 - 10:35 język polski 1 II A 2013/2014
10:40 - 11:30 język angielski 1 II B 2013/2014
12:50 - 13:40 język angielski 1 III A 2013/2014
13:45 - 14:30 język angielski 1 II B 2013/2014
14:35 - 15:20 język angielski 1 III B 2013/2014