Pokłon oddaliśmy ludziom minionym i dom swój odtąd mieliśmy w historii. Czesław Miłosz

Kadra

Bogusław Bykowski

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: biologia, wychowanie fizyczne

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 w Świekatowie
09:50 - 10:35 wychowanie fizyczne III A 2013/2014
10:45 - 11:30 wychowanie fizyczne III A 2013/2014
12:55 - 13:40 biologia 3 IB 2013/2014
13:45 - 14:30 biologia 3 II B 2013/2014

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 w Świekatowie
09:50 - 10:35 biologia 2 III A 2013/2014
11:50 - 12:35 biologia 2 II A 2013/2014
13:45 - 14:30 biologia 3 III B 2013/2014

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 w Świekatowie
08:00 - 08:45 biologia 3 II B 2013/2014
09:50 - 10:35 wychowanie fizyczne III A 2013/2014
10:45 - 11:30 wychowanie fizyczne III A 2013/2014
12:55 - 13:40 biologia 3 II A 2013/2014
13:45 - 14:30 biologia 3 I A 2013/2014