Pokłon oddaliśmy ludziom minionym i dom swój odtąd mieliśmy w historii. Czesław Miłosz

Dane teleadresowe

Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 w Świekatowie

kujawsko-pomorskie

świecki

Świekatowo

ul. Dworcowa 20 a

Świekatowo

86-182

523322408 dyrektor
523322414 pokój nauczycielski
523322060 sekretariat
523322060 faks
gimswiekatowo@poczta.onet.pl